1

ფაიზახი

სიტყვა რომელიც ჩისტა ქურდულად სწორს ნიშნავს

ფაიზახს ბაზრობს ტოო