0

აყლისთავება

ტერმინი, რომელიც გამოიყენება რაიმე ცოცხალი არსების წაქცევის/მოსრიალების და დაცემის ასახსნელად.

-ნახე ბიჭო რა აყლისთავდააა.