0

გაადი

ეს არის სიტყვა "გააჯვის" შეცვლილი ფორმა რომელიც მალევე იცვლება ვინმე უფროსის დანახვისას

გააჯ*დი