0

ბიჩოკების ამოყრა

ეს არის პროცესი, როდესაც მწეველ ადამიანს მოუწევს სირბილი ან უბრალოდ ფეხბურთის თამაში და მალე იღლება.

ამოვყარე ბიჩოკები ამის დედას შევეცი