პარლამენტის "ტრაკი" - KuwurieShmuwurie - ბიძერი
0

პარლამენტის "ტრაკი"

საზომი ერთეული კლუბური ნარკოტიკების დოზირებისთვის.
(სიგარეტი პარლამენტის ფილტრი)

-რამდენი დალიეთ?
-ორ-ორი ტრაკი