0

დაბერდი შეჩემა

ეს ფრაზა გამოიყენება უბანში ზროსლი ბიჭის კარში დარტმის შემდეგ

დაბერდი შეჩემა ვეღარ ურტყავ