ისედაც შკაფის თავზე მძინავს - giorgi bushi - ბიძერი