0

თესლი

უნივერსალური სიტყვა რომელიც გამოიყენება ადრესატისადმი, როგორც კომპლიმენტი და არის შექების უმაღლესი დონე, თესლის დაძახების შემთხვევაში ადამიანს ეუფლება სიამაყის გრძნობა და არ იწვევს აგრესიას მასში

.