0

მიაფსი მამაშენს

ხაშლამა ძიების საყვარელი ფრაზა სიყვარულის გამსოახატად, ძირითადად გამოიყენება ქუჩაში შეხვედრისას ან სუფრასთან

რამხელა გაზრდილხად, მიაფსი მამაშენს