0

შპაკლი

გარდა სამშენებლო მასალისა, ეს სახელწოდება იხმარება მაშინ, როდესაც გოგოს ზედმეტად ბევრი მაკიაჟი უსვია.

სუ შპაკლია.
რა გადაშპაკლულია.
ვინ გაგშპაკლა?