0

თესლი

ძველ ქართული სიტყვაა და ნიშნავს ჭკვის ბოროტად მომხმარს

იგივე შენძრეული, გნებავსთ შეწუწული