0

ვისთან ხარ?

კითხვა რომელსაც უსვამენ მას ვინც ორი ადამიანის საუბარში ეკვეხება და ლაპარაკს არგაცდის

-ხო და მერე...
-აუმეცმითხარირა
-შენ ვაბშე ვისთანხარ?ვის დაეკარგე