1

ჯიბის ბილიარდი

ეს არის მასტურბაციის იგივე ჩოკინის შესიტყვება. როგორც ვიცით ბილიარდის თამაშში მონაწილეობენ შარები და კია ისევე როგორც ჯიბის ბილიარდში.

შენხელა რომვიყავი ჯიბის ბილიარდს ვთამაშობდი უკვე.