0

რამდენი ხალხია რაარი აფხაზეთს დავიბრუნებთ

გამოთქმა, რომელიც გამოიყენება სიტუაციებში, სადაც პატარა ფართობზე ადამიანების მოჭარბებული რაოდენობაა.

აუ აქ რამდენი ხალხია ჩემი დედას ვფიცავარ ტო, აფხაზეთს დავიბრუნებთ