0

აბა ახტი

გამოიყენება მეგობრებში ფულის მოსაძებნად

- ხურდა გაქ?
- არა
- აბა ახტი