ყლეფანდურა - ბასტა რაიმსი - ბიძერი
2

ყლეფანდურა

პიროვნება რომელიც ძალიან ყლე ფანდურებს თლის

აა ბიჭო ახალი ფანდური გავაძრე. მაგარი *ლეობაა , უეჭველი იმ ყლეფანდურას გამოთლილია