0

ფეირია იმენა

რაიმე მოვლენა, აქტი, რომელიც უსაშველოდ გაიწელა და არ მთავრდება.

სერიალი კი არა ფეირია იმენა არდა არ მთავრდება.