0

შეგეხმიანები

ადამიანის მარტივად მოსაშორებელი ფრაზა, როცა სადღაც გეჩქარება.

გავიქეცი ახლა და შეგეხმიანები