0

ძრეკიჩანი

პიროვნება რომელიც ოდითგანვე კარატეთი იყო დაკავებული და საპირფარეშოს თაროზე ჯეკი ჩანი-ს კინო კოლექცია ჰქონდა შემოწყობილი. ამ პიროვნებას იმდენჯერ აქ ჯეკი ჩანი-ს ფილმები ნანახი, რომ შავი ქამრიდან ევოლუცია გაიარა და მომდევნო ლეველზე გადავიდა, სახელწოდებით "ძრეკიჩანი". ანუ ნძრეველას და ჯეკი ჩანის ნაჯვარი.

ვახ ჯემალამ იმდენი ანძრია ჯეკი-ჩანის კინოებზე, ვიზუა-სპატიალური მოქმედებები განუვითარდა და კარატის ჩემპიონატზე, ოპონენტს "მძრეველა დრაკონის" დარტყმა ჩაუტარა. ამბობენ ჯეკი ჩანმა მისი პორტრეტი პედესტალზე დააყენაო.