0

გადამანქანჯდა

შემოკლებული ვერსია რომელიც ერთ მანქანაში მჯდომი ადამიანის მეორეში გადჯდომას ნიშნავს

იქით გადამანქანჯდი
გადმომანქანჯდი