0

ინდე მანდა

დუშური კილოთი ნათქვამი რომელიც ნიშნავს (ნივთის ან პიროვნების ნებისმიერი ადგილის აღმნიშვნელი ფრაზა) გამოიყენება შორ მანძილზე

-ინდე მანდა დევს და მომაწოდე
-ინდე მანდ ლაპარაობს მიდი და უთხარი