0

ჰაერი ყველასია

ფრაზა რომლის თქმის შემდეგაც შეგვიძლია ობიექტის სახესთან ახლოს ხელების ქნევა

- ხელი გაწი ბიჭო!
- ჰაერი ყველასიაა