0

მიყვარს შეჩემა მიყვარს

პედოფილიზმის ერთ-ერთი გამომსახველი სიტყვა ხშირ შემთხვევაში სიყვარულს აწერენ.

-კაი შეჩემა შეხედე ბავშვია
-მიყვარს შეჩემა მიყვარს