0

მაწონზე გაუშვა

“მაწონზე გაუშვა” გამოიყენება, როდესაც ფეხბურთში მოწინააღმდეგეს აირიდებენ ცრუ მოძრაობით,ხსენებული მეტოქე კი ვერ ინარჩუნებს წონასწორობას და სცდება ბურთს არანსკლებ ერთი მეტრისა.

მაწონზე გაუშვა
მაწონზე გაშვება