0

მეთორმეტეები

ქარიშხალი, რომელმაც ბოლო პერიოდში მოიხვეჭა ძალები. გადაუვლის ყველაფერს, განსაკუთრებით მეთერთმეტე კლასის წარმომადგენლებს.

ეზოში ავი მეთორმეტეები არიან.