0

დედის სისხლში ვიჭყუმპალავე

გამოიყენება რაღაცის დასარწმუნებლად ან გაოცების გამოსახატავად. სინონიმებია:ბოშყო, გაზის ბოზრდილი ვიყო, ჩმდდშვც

მართლა ეგრე იყო ჩემი დედის სისხლში ვიჭყუმპალავე

0

ფეხის ფხანა

იგივეა რაც საკუთარი თავის სიამოვნება, ჩუკენობა, ნძრევა, მანსტრუბირება. სიტყვა შექმნილია პატარა ბავშვის თვალიდან დანახული ნძრევის პროცესის აღწერისას

არ ეცლება ფეხს იფხანს ალბათ...