0

მაგაში

მიძახება რაიმე უაზრო საქციელზე, ქმედებაზე ან ტყუილზე, ფართო გამოყენებით სარგებლობს მცხეთაში.

"გუშინ 20 ლიტრა კოკაკოლა დავლიე და 2 10 ლარიანი შაურმა დავაყოლე"
- მაგაში!