0

პროჭს მოუჭირა

პროჭს მოუჭირა – სიტყვათა წყობა იხმარება მაშინ, როდესაც რამდენიმე ნახალოვკელ ახალგაზრდასთან მარიხუანას ზემოქმედება კულმინაციურ მდგომარეობაშია.

რა უჭირავს, პროჭს მოუჭირა.

0

პიზდეცინტელექტუალური

პიზდეცინტელექტუალური არის ეპითეტი, რომელიც მიემართება საგანს ან მოვლენას, რომელიც არაა აზომვად-გაწონვადი. ესაა უსაშველოდ დიდის, უზარმაზარის ექვივალენტი სიტყვა.

პიზდეცინტელექტუალური კუში დამეცა.