0

მოხვედი?

ყველაზე *ლეური ფრაზა,როდესაც სახლში მიხვედი და გეკითხებიან მიხვედი თუ არა.

დე მოხვედი?

0

დავყვინოთ?

როდესაც ტელეფონზე ლაპარაკობ და გგონია რო გისმენენ და უნამიოკებ მოწევს თუ არა კანაფს.

.