0

ფრატები

სახლში ჩასაცმელი ჩუსტები, ტერმინს გამოიყენებენ რეგიონებსა და გარეუბნებში

ჩემი ფრატები სად არის?