0

ვაძილა

პიროვნება, რომელიც ფლობს ავტომობილის ექსტრემალურად მართვის უნარს

თუ მაგარი ვაძილა ხარ აბა ქალაქში იგაზავე

0

საცა არ გტყნავენ იქ ტრუსიკს რატო იხდი?

ძირითადად გამოიყენება იმ ადამიანის თავიდან მოსაცილებლად, რომელიც უნებართვოდ სხვის ან შენს საქმეში ერევა.

საცა არ გტყნავენ იქ ტრუსიკს რატო იხდი ბრატ?