0

ჩათესლვა

ზემოთ ხსენებული სიტყვა გამოიყენება გამარჯვების ფატალურობის და ასევე პიროვნების ფიზიკური შეურაცხყოფის გამოსახატად

-ტიპი ჯოკერში ჩავთესლე
-წესიერად მოიქეცი თორე ჩაგთესლავ!

0

თესლგანდონსპერმაგადარწყეული

მოცემული სიტყვა გამოხატავს ამა თუ იმ პიროვნების,საგნის ან ქმედების ერთობ განსხვავებულ ღირსებას

ბიჭო , ახალი აიფონ იქსი გავაძრე იმენა თესლგანდონსპერმაგადარწყეული ვეშია