ბიძერი - ქართული სლენგის ლექსიკონი
0

ჩაიჯვი რა

ადამიანის გაჩუმების საშუალება, ძირითადად გამოიყენება როდესაც ვინმე გამაღიზიანებელ სიმართლეს ურევს ხუმრობაში

-რამდენი ყოფილი გყავს?
-ჩაიჯვი რა

0

ტიკ ტოკერი

აუტიზმით დაავადებული ადამიანის ერთერთი ჯიში

-შეჩემა ნახე რამაგარი მტლ მოდიის
-Wrong Turnn ტიკტოკერია