0

შვილივით

სიტყვა გამოიყენება ტოტალიზატორში ბილეთის შევსებით მიღებული კოეფიციენტის სიდიდის გამოსახატავად.

- გიო, შენც გიწერია რამე?
- კი ძმაო, შვილივით 37 კუში.