0

ყველაზე ყლე

ადამიანი, რომელიც იმდენად საშინელია, რომ მის აღსაწერად ეპითეტი „ყლე“ საჭიროებს აღმატებით ხარისხში აყვანას.

-ნახე ვანიჩკამ რა იკისრა?
-აუ, ეგ ხომ ყველაზე ყლეა!