0

გაწურვა

ადამიანის ძალიან მაგრად დამცირება (დაჯმა)

"გუშინ ლევანა მაგრად გაიწურა"