0

ბაირამ-დუდუკში გვამიჩ!

ჩვენი ძმაკაცი ზაზას საფირმო ფრაზა.
ძირითადად გამოყენებულია გვამიჩას მიმართულებით, როცა გვამიჩას რაღაც ისე არ წაუვიდა და გაედო.

გვამიჩა: გავიხიშტე.
ზაზა: ბაირამ-დუდუკში გვამიიიჩ?