0

სკვინკი

ადამიანი რომელიც ხშირად ისკვინკება

კიდევ შეიძლება არსებობდეს მისკვინკული, წასკვინკული და თავსკვინკმოგლეჯილი ადამიანი.

0

შე ჩემის თვრამეტიანო

თვრამეტიანოში უბრალოდ კლუჩი იგულისხმება, მის ადგილზე კი შეგიძლია გამოიყენოთ როგორც თექვსმეტიანო ასევე თორმეტიანო.ზოგადად ეს ფრაზა გამოიყენება მაშინ როცა ერთ-ერთი ადამიანი უცაბედად გამოშტერდება.

მამა - პულტი მომიტანე
შვილი - აი (მიუტანა ოღონდ სავარცხელი)
მამა - ეს არის პულტი შეჩემის თვრამეტიანო?