0

რა კაცი ხარ?

კითხვა რომელსაც პასუხს თუ ვერ გასცემ,ციდან სეტყვა ჩამოვარდება და მარჯვენა სათესლე ჯირკვალში მოგხვდება,უკანა მხრიდან.

-რა კაცი ხარ?
-კაცური კაცი!(ღრუბლები გაიყარნენ)
-დღეს მზიანი ამინდია,არა?
-კი ძმა,ოჯახში როგორ ხართ?