0

ჩაგიკუე აირბაგში

პირველად სიტყვა გამოყენებულ იქნა, ერთ-ერთ ცნობილ ფილმში "ჩაჭრილები".
დღევანდელ რეალობაში იგი გამოიყენება, როგორც დამცირებული ადამიანის გასამხნევენლად, კერძოდ იხილეთ მაგალითი:

- გიუშ, გაიგე კოკას მუსტანგი დაუთრევია?

- ვინ ჩემი ყლეა კოკა გვალია? ჩავუკუე აირბაგში.(სინამდვილეში გიოს ჰონდა ფიტი ყავს და შურს)