0

რასტვორი

რუსული ბარბარიზმია და სინამდვილეში ქართულად მიესადაგება სიტყვა "გახსნა ან ხსნარი" ხშირად გამოიყენებენ სამშენებლო მასალის ცემენტის მომზადების პროცესში

...