0

ერთიჩაყრაც და ვსო

მომენტი როდესაც მეტად მწეველი მეგობარი სთხოვს მეორეს კიდევერთი სათითის ჩაყრას რათა გადაეშვას ბედნიერების მორევში

ერთიჩაყრაც და მეყოფა.