0

თომარი

1.მომდინარეობს ებრაულიდან. ამ ენაზე ნიშნავს საუბარს, ბაზარს, მასლაათს.
2.ქართულ ჟარგონში გამოიყენება ფათურის, ცაცუნისა და ლაციცის აღმნიშვნელ სიტყვად.

1. "მაგარი თომარი გაუშვა მასტმა"
2. "-ნუ მეთომარები".

0

ყლეთო

სიტყვას მოისმენთ კახეთში, კერძოდ კი ქიზიყში.
ქიზიყურ დიალექტში ნიშნავს გაუთლელს, სულელს, აკარაკს.

"იმენა ყლეთო სირი ხარ, შეჩემა"

0

ბაითი

არამეული წარმომავლობის ლექსემაა.
არაბულად (bayt) ნიშნავს სახლს, საცხოვრებელს, დაწესებულებას, ებრაულად კი (bata) ღამის გათევას, მის გატარებას.
ქართულ ჟარგონში იგი მშვიდ, მყუდრო წყნარ ბინას აღნიშნავს.

"შენს ბაითზე ვერ გავიჩითებით?"

0

გლაზაობა

რუსული სიტყვაა, რომელიც ქართულში ცქერის, დათირვის მაგივრობას სწევს, ძირითადად უარყოფით კონტექსტში.
სიტყვა გამოიყენება მაშინ, როცა თქვენ თვალს თვალში გიყრიან და ამით თქვენს გამოწვევას, ჩხუბზე წაქეზებას ცდილობენ.
კარგი საბაბია ერთგვარი დავისთვის ახალგაზრდებს შორის.

"რა იყო, ბრატ, რას მეგლაზავები?"

0

თიში

ნიშნავს ტობეს, კარგს, გამაგიჟებელს.

"ქალი ხარ თიში"

0

ტობე

მომდინარეობს ებრაული სიტყვა "ტოვიდან". ნიშნავს თიშს, მაგარს, გამაგიჟებელს.
მე-19 საუკუნეში იყენებდნენ ქუთაისში მაცხოვრებელი ვაჭარი ებრაელები.

"ტობედ ვივაჭრე დღეს".

0

ქალოსია

სიტყვა, რომელიც გოგოს ნიშატთა მქონე ბიჭს, უმეტესწილად, გოთვერნობისკენ გადახრილ ვაჟიკაცს აღნიშნავს.
მის წარმოთქმას თან ერთვის ქალური მიხვრა-მოხვრა, კონკრეტული პიროვნების ქცევის უკეთ გამოსახატავად.

"ტუჩები დაპრუწული, უწი-პუწი - ქალოსია რა".

0

მაზალო

სიტყვა, რომელიც მომდინარეობს ებრაულიდან. "მაზალ"- ი, აღნიშნავს ბედს, იღბალს. სიტყვასიტყვით თარგმნისას იღბალას, ბედიანის განმარტებას იძენს.
თუმცა, დღევანდელობაში ის სახეცვილილია და მრავალ რამეში, განსხვავებულად იხმარება.
მაგალითად: უყისმათო, ბედასლი ადამიანის აღწერისას,
საყვარელი ადამიანისთვის ერთგვარი თიკუნის შერჩევისას და ა.შ.

" ეგ მაგარი მაზალო ტიპია. რომ იცოდე, მაგას უეჭველი არ იტყოდი".

0

დაგანაბება

ებრაული სიტყვაა და ნიშნავს მოპარვას.
იგი ქართულ ენაში დაამკვიდრეს ქუთაისში მოვაჭრე ებრაელებმა.

"დააგანაბა"