0

კაბლუკი

ტიპი, რომელიც გოგოს ნებისმიერ ნათქვამზე უჩმორდება.

- გიოს დაურეკე ერთი, დავლიოთ.
- მაგას ბიჭო თავისი გოგო არ უშვებს, მაგარი კაბლუკია.