0

სექსისტი

სექსისტი არის ტაქსისტი, რომელსაც ადამიანები დაყავს სექსის სანაცვლოდ!

სექსისტი ტაქსისტი