1

ხრიალი

უნივერსალური სიტყვა, რომელიც ერთროულად დადებით და უარყოფით ქმედებებს გამოხატავს

უნივერსალური სიტყვა, რომელიც ერთროულად დადებით და უარყოფით ქმედებებს გამოხატავს