0

ყლის დღეა

ფრაზა გამოიყენება კონკრეტული დღის შესაფასებლად და გამოხატავს თუ როგორი ყლე დღე გათენდა

-აუ ყლის დღეა

0

შენხელა ყლე მაბია

გულში წარმოთქმული ფრაზა რომელიც გამოიყენება ძირითადად ასაკით შენზე დიდი ადამიანის დასამცირებლად

-შენხელა ყლე მაბია

0

ყლედწოდებული

სიტყვა გამოიყენება იმ ადამიანის მიმართ ვინც ყლედ არის წოდებული

მაგ: ყლედწოდებული თენგო