0

ვიჯორაოთ

დამკვიდრებულია 50 წელს გადაცილებულ მანდილოსნებში
რომლებიც ჭ-ს მაგივრად ჯ-ს ხმარობენ ფეისბუქზე

-ნატალია როდის ვიჯორაოთ?
- ამდღეებში ნინჩო.