0

თესლი

ეს სიტყვა გამოიყენება ადამიანებთან საგნებთან მიმართებაში რომელიც უშუალოდ ძალიან ძლიერი კომპლიმენტია. ამ სიტყვით დახასიათების შემთხვევაში თავი ყველაზე მაგარი ტიპი გგონია.

თესლი - ეს სიტყვა გამოიყენება ადამიანებთან საგნებთან მიმართებაში რომელიც უშუალოდ ძალიან ძლიერი კომპლიმენტია. ამ სიტყვით დახასიათების შემთხვევაში თავი ყველაზე მაგარი ტიპი გგონია.