0

დაენძრა

როდესაც ვინმეს ან რაიმეს ფრიად შეჭირვებული დრო დაუდგება. ხშირად გვხვდება მუქარის კონტექსტითაც.

- ბიჭო რა არის რა ხდება?
- რა და ვიტალიმ ზღვაში მოჯვა და მთელი სანაპიროს დაცვა ეძებს
- აუ მაგრად დაენძრა!

0

გაჯაზება

წარმოადგენს თანამედროვე ქართულ ჟარგონს, რომელიც ნიშნავს ლაღად მოქცევას და დროის ძალზე კარგად გატარებას.

- ემზარ, რა ქენით შენ და ვიტალიმ რიოს კარნავალზე?
- აუ! მაგრად გავაჯაზეთ!